Anne Hjønnevåg Nakken

Anne Nakken

Universitetslektor

Utdanning

  Er utdannet sivilingeniør fra NTNU, med tilleggsutdannelse som lektor i matematikk og engelsk.

Yrkeserfaring

2007 - dd 2011 - dd Før 2007
 
Høyskolelektor ved Dronning Mauds Minne Høyskole for barnehagelærerutdanning Deltidsstilling ved Matematikksenteret
Variert arbeidserfaring ved siden av studier. Thales Communications, NSB, Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Parkvesenet i Molde kommune.

Mine oppgaver på senteret

Kurs og kompetanseheving for ansatte i barnehager, og andre som er opptatt av matematikk før skolealder. Utvikler og tester ut materiell og aktiviteter tilknyttet barnehagematematikk. Er også noe involvert i prosjekter tilknyttet småskolen, samt matematikk for flerspråklige barn.