Anne Hjønnevåg Nakken

Anne Nakken

Prosjektleder for barnehage

Utdanning

Er utdannet sivilingeniør fra NTNU, med tilleggsutdannelse som lektor i matematikk og engelsk.

Yrkeserfaring

2007 - dd   Høyskolelektor ved Dronning Mauds Minne Høyskole for barnehagelærerutdanning
2011 - dd   Deltidsstilling ved Matematikksenteret
Før 2007    Variert arbeidserfaring ved siden av studier. Thales Communications, NSB,
                   Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Parkvesenet i Molde kommune.

Mine oppgaver på senteret

Kurs og kompetanseheving for ansatte i barnehager, og andre som er opptatt av matematikk før skolealder. Utvikler og tester ut materiell og aktiviteter tilknyttet barnehagematematikk. Er også noe involvert i prosjekter tilknyttet småskolen, samt matematikk for flerspråklige barn.