Anne-Mari Jensen

Anne-Mari Jensen

Universitetslektor

Utdanning

2004: Hovedfag i matematikk

Yrkeserfaring

1975-1987: Lærer i grunnskolen, alle trinn

1987-2015: Lærer ved Meløy videregående skole, avdeling for studiespesialisering
-----------

Hovedfagsoppgaven min handlet om elevaktiv matematikkundervisning. Fra 2004 har jeg, som ressursperson for Matematikksenteret, holdt kurs og drevet nettverk for lærere fra videregående skole og ungdomstrinnet.  Jeg har vært mest opptatt av elevaktive undervisningsformer, undersøkende matematikkundervisning og lesing i matematikk.

Jeg har vært med på utgi:

Jensen, A.-M. & Wæge, K. (2010). Undersøkende matematikkundervisning i videregående skole. Kommunikasjon - motivasjon - forståelse. Trondheim: Norwegian Center for Mathematics Education

Kalvø, T., Stengrundet, S. & Jensen A.-M. (2015). Undersøkende matematikkundervisning i videregående skole II. Kommunikasjon - motivasjon - forståelse. Trondheim: Norwegian Center for Mathematics Education.

I 2013 fikk jeg Holmboeprisen.

Mine oppgaver på senteret

Jeg er medarbeider i prosjektet Mattelist, hvor vi oversetter fra NRICH.maths.com og legger til rette materiell på nettet.