Bård Vinje

Bård Vinje

Medlem ledergruppa, universitetslektor

Utdanning

      Master i matematikkdidaktikk, NTNU, 120 studiepoeng
    Allmennlærerutdanning med vekt på realfag (matematikk/naturfag)
    Videreutdanning matematikk (geometri, sannsynlighet og matematikkens historie)

    Yrkeserfaring

    2004–                         ansatt ved Matematikksenteret
    2006–2011              lærer / rektor ved Nidaros Idrettsungdomsskole
    2003–2005              prosjektleder matematikk i Trondheim kommune
    2000–2005              lærer ved Sverresborg ungdomsskole

    Både ved Sverresborg og Nidaros underviste jeg i matematikk, naturfag og kroppsøving. Jeg jobbet som rektor ved Nidaros i 3,5 år.

    I Trondheim kommune ledet jeg et matematikkprosjekt med cirka 30 deltakende skoler. Prosjektet ble gjennomført i samarbeid med Matematikksenteret.

    Mine oppgaver på senteret

    • Faglig lederstøtte, medlem av senterets ledergruppe (2015– )
    • Prosjektleder nasjonale prøver (2019– )
    • Prosjektleder eksamen matematikk (2020–)
    • Prosjektleder Realfagsløyper (2016–2020)
    • Prosjektleder Ungdomstrinn i utvikling (2013–2017)
    • Nasjonale prøver i regning (2004– )
    • Kurskoordinator (2012–2017)
    • Oppfølging av senterets ressurspersoner (2013–2017)
    • Oppfølging av skoleeier (2011–2012)