Lene Grøterud Leer

Lene Grøterud Leer

Universitetslektor

Utdanning

  • Lektorutdanning i realfag
  • Master i matematikk, naturfag som støttefag

Yrkeserfaring

2012 -  
2009 – 2010
 

Universitetslektor på Matematikksenteret
Lektor på Malvik videregående skole
Universitetslektor på NTNU – Program for lærerutdanning

Mine oppgaver på senteret

Jeg arbeider for tiden med å utvikle undervisningsressurser i og med GeoGebra. Tidligere har jeg blant annet vært involvert i bruk av digitale verktøy på eksamen i matematikk, regnesatsingen på ungdomstrinnet, Ny GIV, Hva kan jeg bli med realfag og Lektor 2.