Lene Grøterud Leer

Lene Grøterud Leer

Universitetslektor

Utdanning

  • Lektorutdanning i realfag
  • Master i matematikk, naturfag som støttefag

Yrkeserfaring

2012 –             Universitetslektor på Matematikksenteret
2009 – 2010    Lektor på Malvik videregående skole
                        Universitetslektor på NTNU – Program for lærerutdanning

Mine oppgaver på senteret

Jeg arbeider for tiden med bruk av digitale verktøy på eksamen i matematikk. Tidligere har jeg blant annet vært involvert i regnesatsingen på ungdomstrinnet, Ny GIV, Hva kan jeg bli med realfag og Lektor 2.