Maren W. Midtsand

Maren Wetland Midtsand

Universitetslektor

Utdanning

2018 Master i matematikkdidaktikk, NTNU
2010 – 2015 Grunnskolelærerutdanningen 1.-7. HIST

2019 Profesjonsfaglig digital kompetanse på mellomtrinnet
2014 European Student Teachers doing Mathematics Education in the Environment – University of Bielefeld, Tyskland

Yrkeserfaring

2023 –             Matematikksenteret, NTNU 
2017 – 2023 Lektor, Nyborg skole
2015 – 2017 Lektor, Sjetne skole