Merete Lysberg

Portrett av Merete Lysberg

Førstekonsulent

Mine oppgaver på senteret

Medlem av senterets nettgruppe, teknisk support for alleteller.no, intern PC-support, ansvarlig for innkjøp til senteret, samt salg av hefter m.m.