Morten Svorkmo

Morten Svorkmo

Høgskolelærer

Utdanning

  • Data (11 vekttall), Universitetet i Trondheim, Trondheim
  • Fysikk/kjemi (halvårsenhet) Trondheim lærerhøgskole, Trondheim
  • Allmennlærerutdanning, Trondheim lærerhøgskole, Trondheim
  • Matematikk (22 vekttall) Universitetet i Trondheim, Trondheim

Yrkeserfaring

2014–              Matematikksenteret, 100 %
2011–­2014      Matematikksenteret, 50%
2011–2014      Timelærer Vikåsen skole, Trondheim, 50%
1995–2011      Lærer Vikåsen skole, Trondheim
1989–95          Lærer Rosten skole, Trondheim
1988–89          Lærer Huseby skole, Trondheim
1985–88          Lærer Tanum ungdomsskole, Larvik
1981–82          Timelærer i matematikk, Strinda videregående skole, Trondheim

Mine oppgaver på senteret

  • MAM-prosjektet (2015–2018)
  • Nasjonale Prøver i regning ved Matematikksenteret (2011–   )
  • Kengurukonkurransen (2006–    )