Stian Tømmerdal

Portrett av Stian Tømmerdal

Høgskolelærer/øvingslærer

Utdanning

  • 4-årig allmennlærerutdanning, HIST
  • 120 sp Pedagogikk, NTNU
  • 60 sp Informatikk, NTNU
  • 30 sp Matematikkdidaktikk 5-10, Nord Universitet

Yrkeserfaring

2018 – 
2016 – 2018
2008 – 2016
2010 – 2017
2003 – 2008
2002 – 2003

Matematikksenteret
Trondheim kommune, Åsveien skole og ressurssenter
Trondheim kommune, Dalgård skole og ressurssenter
Studentveileder, HIST/NTNU
Malvik kommune, Sveberg skole
Trondheim kommune, Sverresborg skole

 

Mine oppgaver på senteret

  • Utvikling av realfagsløyper
  • Elever som presterer lavt
  • Nettressurser