Stig Atle Myhre

Stig Atle Myhre

Universitetslektor

Utdanning

2008-2010  Master i matematikkdidaktikk
2004-2008  4-årig allmennlærerutdanning med fordypning i samfunnsfag og matematikk

Yrkeserfaring

2013 -                 Universitetslektor ved Matematematikksenteret
2012 - 2013         Prosjektmedarbeider ved Matematikksenteret, 50% stilling
2012 - 2013         Lærer Rosten skole, 50% stilling
Høst 2012            Høgskolelektor ved Høgskolen i Nord Trøndelag, 50% stilling
2010 – 2012        Lærer ved Egge ungdomsskole

Mine oppgaver på senteret

Prosjektmedarbeider i Nasjonale Prøver i regning og regnesatsingen for ungdomstrinnet.