Susanne Stengrundet

Susanne Stengrundet

Universitetslektor

Utdanning

  • Hovedfag i matematikkdidaktikk , Blindern, Oslo
  • Sekundarlehrer phil 2 , Universitet Zürich

Yrkeserfaring

  • 2012 -   Ansatt ved  Matematikksenteret
  • 2003 -   Engasjert ved matematatikksenteret (ressursperson /kursholder)
  • 1984 -   Trysil videregående skole
  • 1978 – 1984   Lærer på ungdomsskoler i Sveits

Mine oppgaver på senteret

  • Leder for GeoGebra- institutt
  • Utvikle undervisningsopplegg for undersøkende matematikkundervisning i videregående skole
  • Skolering Videregående skoler
  • Fyr prosjekt