Svein H. Torkildsen

Svein H. Torkildsen

Prosjektleder

Utdanning

 • Pedagogikk mellomfag, UiO, avsluttet 1997
 • Kjemi, ADH, 20 vekttall, avsluttet 1974
 • Matematikk, UiO og ADH, 21 vekttall, avsluttet 1972
 • Lærerprøva, toårig utdanning, avsluttet 1970
 • Examen artium, reallinja 1967

Yrkeserfaring

2006-2024      Ansatt ved Matematikksenteret
2006-2009     Organisasjonssekretær i LAMIS, 50 %
2004-2008     Lærebokforfatter for Aschehoug
2001-2007     Prosjektmedarbeider, HiA, 10 %
2000-2004     Forfatter på nettbok for Aschehoug forlag
1994-1997     Lærebokkonsulent for Aschehoug forlag
1994-1997     Medlem av departementets utredningsutvalg:
                      MiSS, Matematikk i Skole og Samfunn, 1994-97
1992-2006     Kursholder, gjennom enkeltmannsforetak  og for HiA
1970-2006     Samfundets skole, Kristiansand, lærer og inspektør

Mine oppgaver på senteret

 • Utvikling av undervisningsopplegg og nettressurser
 • Realfagskommuner (2015 -   )
 • MAM-prosjektet (2015 – 2018)
 • Etterutdanningsprosjekt i Nord-Gudbrandsdalen (2013 – 2016)
 • Skolering Videregående skole (2013 – 2015)
 • Ny GIV Mellomtrinn, Nordland, Troms og Finnmark (2013-2014)
 • Overgangsprosjektet Ny GIV (2010 – 2013)
 • Etterutdanningsprosjekt i Sør – Østerdal (2011 – 2013)
 • Matematikkutvikling i nettverk (MUN-prosjektet) for videregående skoler (2009-2012)
 • Etterutdanningsprosjekt i fire regioner på Helgeland (2007 – 2010)