Barns strategier i arbeid med tall

 / 
Små barn utvikler strategier for å løse matematiske problemer naturlig i sin hverdag. Barna kan konstruere løsninger til en mengde problemer uten formell undervisning i tallfakta, algoritmer eller prosedyrer. Når barna begynner på skolen, har de en uformell eller intuitiv kunnskap om matematikk som danner grunnlaget for deres videre utvikling av forståelse i matematikk.

Denne artikkelen beskriver hvordan elever utvikler strategier for tallbehandling, og presenterer eksempler på strategier for tallbehandling innenfor addisjon, subtraksjon, multiplikasjon og divisjon.