Kvikkbilder i arbeid med tallforståelse

 / 
Aktiviteten Kvikkbilde er designet for å engasjere elever i å visualisere tall og å forme mentale representasjoner av en mengde som for eksempel er presentert gjennom grupper av objekter eller symboler.

Denne artikkelen gir dypere innblikk i hva Kvikkbilde er, og hvordan det kan brukes i undervisningen i arbeid med tallforståelse.