Realfagstrategien

Tett på realfag er regjeringens strategi for økt kompetanse i realfagene, og den gjelder fra 2015 til 2019. Strategien skal mobilisere, bevisstgjøre og forplike dem som er tettest på barn og unge, og som har de beste mulighetene til å bidra til at barn og unge lærer og utforsker realfagene med motivasjon og glede. Målgruppene er derfor lærere, ledere, andre tilsatte og eiere i barnehager og skoler.

Strategien består av tre deler:

  • et overordnet strategidokument, "Tett på realfag. Nasjonal strategi for realfag i barnehagen og grunnopplæringen (2015-2019)
  • en årlig publikasjon kalt realfagsbarometeret
  • årlige tiltaksplaner

Matematikksenteret har fått mange oppdrag i forbindelse med realfagstrategien. Viktige oppdrag er: