Undervisningsressurser - FYR

FYR arbeider nå med å lage undervisningsressurser i de ulike yrkesfagene. Her er noen eksempler.

Spesialkost (Helse- og oppvekstfag, restaurant- og matfag)

Trappeformel (Bygg- og annleggsteknikk, teknikk og industriell produksjon)

Oppdag matematikken i programfaget - blogg (Alle)

Kvadrat og kubikk (Alle)

Kulematematikk (Teknikk- og industriell produksjon)

Blandingsforhold (Teknikk- og industriell produksjon)

Forholdstall og fargelære I (Design og håndverk)

Forholdstall og fargelære II (Design og håndverk)

Tredimensjonalt rom (Design og håndverk)

Matesystem i foringsanlegg (Teknikk- og industriell produksjon)

Beregning av vann i sand (Bygg- og annleggsteknikk, Naturbruk)

Nivellering (Bygg- og anleggsteknikk)

Skyvelære og brøkregning (Teknikk- og industriell produksjon, Bygg- og anleggsteknikk)

Bordplassering (Helse- og oppvekstfag, Restaurant- og matfag)

Legging av takshingel (Bygg- og anleggsteknikk)