Forsker

Forsker

Beskrivelse

En person som driver med forskning kalles en forsker. Forskning er en aktiv, grundig og systematisk granskning for å finne ny viten og øke kunnskap.

Du kan utdanne deg til forsker innenfor de aller fleste felt fra samfunnsvitenskap til fysikk.

Teksten er hentet fra http://www.utdanning.no/

Bruke statistikk i analyse av korn

Når en bedrift skal kjøpe korn fra en bonde, vil de betale en viss sum pr tonn, avhengig av godt mel de får av kornet. Problemet er at de ikke vet dette før kornet er kjøpt og prosessert. Derfor gjør jeg en rekke enkle målinger på kornet hos bonden før han høster kornet. Når jeg i ettertid får svar på målingene som ble gjort og melkvaliteten til kornet etter prosessering, kan jeg gjøre en korrelasjonsanalyse for å finne ut hvilke målinger som var mest effektive for å beregne melkvaliteten, og dermed prisen på kornet. På den måten kan bedriften gi riktigere pris på kornet neste år ved å gjøre målingene som viste seg å være effektive for å forutsi melkvaliteten.

Relevante kompetansemål

Etter 10. årssteget - Måling
velje høvelege måleiningar, forklare samanhengar og rekne om mellom ulike måleiningar, bruke og vurdere måleinstrument og målemetodar i praktisk måling og drøfte presisjon og måleusikkerheit
Etter 10. årssteget - Statistikk, sannsyn og kombinatorikk
gjennomføre undersøkingar og bruke databasar til å søkje etter og analysere statistiske data og vise kjeldekritikk
Matematikk S1 - Funksjoner
lage og tolke funksjoner som modellerer og beskriver praktiske problemstillinger i økonomi og samfunnsfag, analysere empiriske funksjoner og bruke regresjon til å finne en tilnærmet polynomfunksjon, potensfunksjon eller eksponentialfunksjon