Industriarbeider

Industriarbeider

Beskrivelse

En industriarbeider arbeider i en bedrift som produserer en type produkter. Det kan være tekstiler, skip, sykler. mineralvann, medisiner eller elektromateriell. Produksjonen er gjerne standardisert og foregår i stor skala.

Regne ut restordre

Jeg arbeider med å lage og pakke elektromateriell. Avanserte maskiner gjør mesteparten av jobben, men noe må gjøres manuelt. Det hender at jeg må avslutte en ordre for å starte på en ordre som har høyere prioritet. Når jeg skal starte opp igjen med den gamle ordren, må jeg regne ut hvor mange enheter som er i rest. I dataprogrammet kan jeg se hvor mange enheter som har blitt produsert, og i ordren står det hvor mange som skal produseres. Resten blir da differeransen mellom antall som skal produseres og antall som er produsert.