Lege

Lege

Beskrivelse

Legens hovedarbeidsområde er diagnostisering og behandling av pasienter. Legen må ha gode medisinske kunnskaper og være flink med mennesker. Som lege har du ansvar for at den behandlingen du gir er behandlende og lindrende.

Hvilke behandlinger som tilbys varierer ut fra spesialisering og arbeidssted. Mange leger jobber som spesialister, altså med spesialkompetanse innenfor et medisinsk område. Eksempler på spesialfelt kan være kirurgi, gynekologi og psykiatri.

Teksten er hentet fra http://www.utdanning.no/

Beregne doser til pasienter

Jeg bruker forskjellige formler for å gi pasienten best mulig behandling. Medisindoser er avhengig av pasientens sykdom/tilstand, vekt og alder. Siden medisin kommer i forskjellige varianter og måleenheter, må jeg rekne om mellom ulike enheter slik at pasienten får riktig dose. Et eksempel er strålebehandling av kreftpasienter. Stråledosen er avhengig av hvilken type kreft pasienten har og størrelsen på kreftsvulsten.
Væskedoser er generelt avhengig av vekt og alder, men væskebehovet kan øke for eksempel hvis pasienten har feber, diaré, oppkast, svetting eller brannskader. Noen ganger kan det være nødvendig å redusere mengden væske en pasient får i seg, for eksempel ved noen hjertesykdommer, hevelser, leversvikt og nyresvikt.

Relevante kompetansemål

Etter 10. årssteget - Måling
velje høvelege måleiningar, forklare samanhengar og rekne om mellom ulike måleiningar, bruke og vurdere måleinstrument og målemetodar i praktisk måling og drøfte presisjon og måleusikkerheit
Matematikk 1P - Tal og algebra
behandle proporsjonale og omvendt proporsjonale storleikar i praktiske samanhengar
Matematikk 1P-Y - Tal og algebra
behandle proporsjonale og omvendt proporsjonale storleikar i praktiske samanhengar
Matematikk S1 - Algebra
løse likninger, ulikheter og likningssystemer av første og andre grad, både ved regning og med digitale hjelpemidler
Matematikk S1 - Algebra
omforme en praktisk problemstilling til en likning, en ulikhet eller et likningssystem, løse det og vurdere løsningens gyldighet
Matematikk S1 - Algebra
regne med potenser, formler, parentesuttrykk og rasjonale og kvadratiske uttrykk med tall og bokstaver

Estimere omfanget av brannskader

Brannskader klassifiseres ofte som første- andre- eller tredjegradsforbrenning, avhengig av hvor dypt ned i huden de går og hvor stor del av kroppens overflate som er berørt. Større brannskader fører til at kroppen frigjør signalstoffer som gjør at væske lettere går ut fra blodet og over i vevet. Det fører til hevelser, og hvis væsketapet fra blodbanen blir for stort kan personen gå i sjokk. For å estimere størrelsen på brannskadene hos voksne, bruker jeg 9 %-regelen. Hodet og halsen utgjør ca 9 % av kroppens overflate, en arm utgjør ca 9 %, ett ben utgjør ca 2 * 9 %, overkroppen foran utgjør ca 2 * 9 % og overkroppen bak utgjør ca 2 * 9 %. I tillegg utgjør håndflaten og genitalia ca 1 % av kroppens overflate hver.

Relevante kompetansemål

Matematikk 1P - Tal og algebra
rekne med forhold, prosent, prosentpoeng og vekstfaktor
Matematikk 1P-Y - Tal og algebra
rekne med forhold, prosent, prosentpoeng og vekstfaktor