Maler

maler

Beskrivelse

Som maler må du vite hvordan farger forholder seg til hverandre og kunne utføre alt arbeid som foregår før ferdigbehandling av en flate. Forskjellige underlag krever ulik behandling, og maleren må derfor ha kunnskap om valg av materialer og verktøy.

I tillegg må maleren kunne sette opp veggbelegg av vinyl og tapet av papir og tekstil. Veggbelegg i våtrom er et viktig arbeidsområde. Maleren utfører også gulvarbeider i boliger og større bygg og må beherske flytsparkling, avretting og legging av belegg av vinyl, linoleum og tekstiler på gulv og i trapper.

Teksten er hentet fra http://www.utdanning.no/

Beregne maling/gulvbelegg/bygningsplater

Enten jeg skal male et hus eller et rom for en kunde selv eller jeg skal hjelpe han/hun med valg av maling, gulvbelegg, bygningsplater eller lignende, må jeg finne ut hvor stor den involverte overflaten er. Jeg bruker vanligvis formlene for arealet til rektangler og trekanter siden nesten alle overflatene inne i og utenpå et hus kan deles opp i disse figurene. Ulike malingstyper har forskjellig dekkevne, og den oppgis ofte som at en liter er nok til et visst antall kvadratmeter. Hvis jeg skal male veggene i en stue, finner jeg først ut hvor mange kvadratmeter overflaten er. Vanligvis baserer jeg overslaget på lengden, bredden og høyden på rommet, men dersom rommet har store vinduer o.l., trekker jeg fra arealet av dem for å få et mer nøyaktig resultat. Når kunden har bestemt seg for malingstype og farge, finner jeg ut hva dekkevnen til produktet er. Hvis en liter dekker 8-10 kvm og rommets overflate er 53 kvm, trenger jeg seks eller sju liter maling til ett strøk. Maling kommer vanligvis i spann på 1 liter, 3 liter og 10 liter. Prisen pr liter er ofte lavest for malingsspannet med 10 liter.

Relevante kompetansemål

Etter 10. årssteget - Måling
velje høvelege måleiningar, forklare samanhengar og rekne om mellom ulike måleiningar, bruke og vurdere måleinstrument og målemetodar i praktisk måling og drøfte presisjon og måleusikkerheit
Matematikk 1P - Tal og algebra
rekne med forhold, prosent, prosentpoeng og vekstfaktor
Matematikk 1P-Y - Tal og algebra
rekne med forhold, prosent, prosentpoeng og vekstfaktor

Administrere varebeholdning

I malebutikken ønsker vi å ha et bestemt antall av ulike produkter i vareheholdningen vår. Til faste tider teller jeg opp hvor mange vi har igjen av de ulike produktene, og da ser jeg hvor mye vi må bestille opp. Bestillingene til vår hovedleverandør gjøre elektronisk via en hånddatamaskin med strekkodeleser. Strekkodeleseren leser av strekkoden på hylla, produktet kommer opp på skjermen og jeg taster inn antall. Bestillinger til mindre leverandører gjøres via faks eller e-post. Hvis vi planlegger å ha tilbud på bestemte varer, bestiller jeg opp et større antall enn normalt siden vi da ofte selger mer enn ellers.

Fakturere for arbeid og produkter

Når jeg fullført et arbeidet for en kunde, sender jeg faktura for arbeid, kjøring, maskinleie, produkter og så videre. Jeg har en fast timepris, så prisen for arbeidet er avhengig av antall timer jeg har brukt. Kunder jeg har utført større arbeider hos og kunder som handler mye hos meg, får rabatter på produkter og maskinleie. Størrelsen på rabatten er i prosent og kommer an på hvilken type produkt/maskin det er snakk om. Vi avtaler rabatten på forhånd. Til slutt legger jeg til mva.

Relevante kompetansemål

Matematikk 1P - Tal og algebra
rekne med forhold, prosent, prosentpoeng og vekstfaktor
Matematikk 1P-Y - Tal og algebra
rekne med forhold, prosent, prosentpoeng og vekstfaktor