Medieanalytiker

medieanalytiker

Beskrivelse

Medieanalytikeren arbeider med å analysere hvordan mennesker påvirkes av media. Det kan være knyttet til reklame, bedrifters omdømme eller bruk av multimedia.

Presentere resultater fra en spørreundersøkelse

Jeg arbeider med å lage, gjennomføre og tolke resultater fra spørreundersøkelser. Når jeg skal presentere resultatene for kunden som har bestilt undersøkelsen, er det viktig å kunne illustrere resultatene med grafer, diagrammer eller lignende. Slike illustrasjoner er ofte mye lettere å forstå enn en tabell med mange tall. Å kunne fremstille et stort  tallmateriale grafisk på en enkel måte er en kunst i seg selv!

Relevante kompetansemål

Matematikk R1 - Funksjoner
tegne grafer til funksjoner med og uten digitale hjelpemidler, og tolke grunnleggende egenskaper til en funksjon ved hjelp av grafen
Matematikk S1 - Funksjoner
lage og tolke funksjoner som modellerer og beskriver praktiske problemstillinger i økonomi og samfunnsfag, analysere empiriske funksjoner og bruke regresjon til å finne en tilnærmet polynomfunksjon, potensfunksjon eller eksponentialfunksjon

Anslå hvor mange som har sett en spesifikk reklame

Jeg arbeider med å finne ut hvor mange mennesker som legger merke til en spesifikk reklame. Reklamen kan gå på TV, stå i avisen eller henge på en busstopp. For å vite hvem som har sett reklamen, gjennomfører jeg spørreundersøkelser. Hvordan jeg stiller et spørsmål og hvordan jeg gir hvert svar en tallverdi er viktig kunnskap når jeg skal tolke resultatene fra spørreundersøkelsen. Median, gjennomsnitt og standardavvik er mye brukt. For å måle effekten av reklamen, ser jeg på forholdet mellom alle som er blitt eksponert for reklamen og hvor mange som faktisk har lagt merke til den. Her bruker jeg mye forhold og prosent.

Relevante kompetansemål

Etter 10. årssteget - Statistikk, sannsyn og kombinatorikk
gjennomføre undersøkingar og bruke databasar til å søkje etter og analysere statistiske data og vise kjeldekritikk
Matematikk 1P - Tal og algebra
rekne med forhold, prosent, prosentpoeng og vekstfaktor
Matematikk 1P-Y - Tal og algebra
rekne med forhold, prosent, prosentpoeng og vekstfaktor