Personlig trener

personlig trener

Beskrivelse

En personlig trener veileder og tilrettelegger trening. Som personlig trener jobber du ofte på treningssenter eller helsestudio, og tilbyr tett og individuell oppfølging. Du hjelper mennesker i alle aldre og på alle nivå med å lage og gjennomføre et treningsprogram. Som personlig trener skal du motivere og inspirere andre til å nå sine mål, enten det er å gå ned i vekt eller få større muskelmasse.

Teksten er hentet fra http://www.utdanning.no/

Beregne energibehov og energiinntak

En del av kundene mine ønsker å gå ned i vekt, og da må de ha et energiforbruk som er større enn energiinntaket. Jeg bruker Harris Benedicts formel og PAL-verdier for å regne ut kundens antatte energibehov. Harris Benedicts formel gir kundens hvilestoffskifte, og når jeg multipliserer det med PAL-verdien får jeg det faktiske energibehovet som tar hensyn til kundens aktivitetsnivå. Energiinntaket finner jeg ved at kunden registrerer hva han/hun spiser og drikker i løpet av en periode, for eksempel en uke. Så legger jeg informasjonen inn i et dataprogram som regner ut næringsinnholdet. Jeg kan da gi kunden forslag til endringer. I dataprogrammet er det også veldig lett å vise hvilken effekt endringene jeg foreslår har på kundens energiinntak. Jeg regner også ut energibehov og energiintak for kundene mine som trener mye for å sikre at de har et variert og passe stort næringsinntak.

Harris Benedicts formel:

For menn er formelen: 66,5 + (13,8 x vekt) + (5,0 x høyde) – (6,8 x alder)
For kvinner: 655,1 + (9,6 x vekt) + (1,8 x høyde) – (4,7 x alder)
Vekt måles i kilogram, høyden i centimeter og alder i år

Relevante kompetansemål

Matematikk S1 - Algebra
regne med potenser, formler, parentesuttrykk og rasjonale og kvadratiske uttrykk med tall og bokstaver

Gjennomføre en enkel kondisjonstest

En enkel metode jeg bruker for å teste kondisjonen til en kunde er Coopertesten. Kunden skal da løpe i tolv minutter i et jevnt høyt tempo på en flat strekning. Deretter regner jeg ut hvor mange meter kunden har løpt på den gitte tiden, og da kan jeg slå opp i en tabell for å se hvordan formen til kunden er. Tabellen gjelder bare for vanlige mosjonister, ikke toppidrettsutøvere, og den er basert på gjennomsnittet for bestemte aldersgrupper. Jeg bruker også testen for å følge formutviklingen til en kunde ved å gjennomføre testen ved jevne mellomrom, for eksempel annenhver måned.

Coopertest for voksne (20-50+). Lengder måles i meter.

 Alder Kjønn  Veldig dårlig Dårlig  Gjennomsnitt  God Veldig god
20-29 Mann < 1600 1600-2199 2200-2399  2400-2800 > 2800
  Kvinne < 1500 1500-1799 1800-2199 2200-2700 > 2700
30-39 Mann < 1500 1500-1899 1900-2299 2300-2700 > 2700 
  Kvinne < 1400 1400-1699 1700-1999 2000-2500 > 2500
40-49 Mann < 1400 1400-1699 1700-2099 2100-2500 > 2500
  Kvinne < 1200 1200-1499 1500-1899 1900-2300 > 2300
50+ Mann < 1300 1300-1599 1600-1999 2000-2400  > 2400
  Kvinne < 1100 1100-1399 1400-1699 1700-2200 > 2200

Relevante kompetansemål

Etter 10. årssteget - Måling
velje høvelege måleiningar, forklare samanhengar og rekne om mellom ulike måleiningar, bruke og vurdere måleinstrument og målemetodar i praktisk måling og drøfte presisjon og måleusikkerheit
Etter 10. årssteget - Statistikk, sannsyn og kombinatorikk
gjennomføre undersøkingar og bruke databasar til å søkje etter og analysere statistiske data og vise kjeldekritikk