Yrkessjåfør

lastebilsjåfør

Beskrivelse

En yrkessjåfør utfører ulike typer transport av personer og varer, både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Som yrkessjåfør har du kompetanse på hvordan transporttjenester kan utføres effektivt, sikkert, miljøvennlige og lønnsomt. Som yrkessjåfører må du håndtere et mangfoldig og krevende trafikkbilde under skiftende vei- og føreforhold.

Teksten er hentet fra http://www.utdanning.no/

Lage kjøreplan og føre kjørelogg

Jeg henter og leverer varer med lastebil. Hver dag lager jeg en kjøreplan for å være sikker på at jeg rekker alt jeg skal. Jeg må ta hensyn til hvor jeg skal kjøre, om det er fare for kø, hvor lang tid jeg trenger til lasting og så videre. Før jeg starter å kjøre om morgenen registrerer jeg hva som står på kilometertelleren til lastebilen. Når dagen er over registrerer jeg igjen hva som står på kilometertelleren, og da kan jeg regne ut hvor langt jeg har kjørt. Det danner grunnlaget for betalingen jeg får for kjøringen.

Relevante kompetansemål

Etter 10. årssteget - Måling
velje høvelege måleiningar, forklare samanhengar og rekne om mellom ulike måleiningar, bruke og vurdere måleinstrument og målemetodar i praktisk måling og drøfte presisjon og måleusikkerheit

Plassere lasten riktig og unngå overvekt

Når jeg plasserer lasten i lastebilen, må jeg sørge for at verken den totale lasten eller belastningen pr aksel overstiger det som er tillatt. Den totalte tillatte vekten er oppgitt i vognkortet til lastebilen. TIllatt aksellast er oppgitt i egne tabeller hos Statens vegvesen, og den er avhengig av hvilken type aksling det er snakk om. I tillegg er det egne begrensninger på noen veier/bruer og i noen perioder (for eksempel i forbindelse med teleløsningen på våren).

Lastebilen min har drift på bakhjulene. Hvis jeg skal opp bratte bakker på vinterstid, plasserer jeg så mye vekt jeg har lov til bak i lastebilen. Da er det større sjanse for at jeg kommer opp bakkene.