Nyheter

Vi endrer nettsidene

01.06.2021
Vi jobber nå med å endre strukturen på www.matematikksenteret.no. Arbeidet kan medføre at lenker ikke fungerer som de skal, og at enkelte sider tas ned i en kort periode.