Nyheter

Nytt forskningsprosjekt om digital kompetanse i barnehagen

03.08.2021
Digitale verktøy kan berike og støtte barns lek og læring, spesielt gjennom bruk av kodeleker. Forskningsprosjektet DiCoTe har som mål å gi framtidige barnehagelærere nødvendig kompetanse i bruk av disse verktøyene.

Temanummer: Matematikk i barnehagen

07.07.2021
Tidsskriftet Nordisk barnehageforskning retter fokus mot matematikk og vier et helt nummer til dette temaet. Frist for å sende inn abstract/sammendrag er 31. august.