Nyheter

Vi tilbyr flere digitale kurs i GeoGebra

21.04.2021
De digitale kursene i dynamisk geometri for lærere på barne- og ungdomstrinn ble en suksess! På grunn av den store etterspørselen kjører vi i gang en kursrekke til. Første kurs starter 5. mai.

Ledig stilling som professor i matematikkdidaktikk

21.04.2021
Vi lyser vi ut en 100 % fast stilling som professor. Stillingen skal bidra til utvikling av matematikkdidaktikk på Matematikksenteret, på NTNU og nasjonalt innen både barnehager, skoler og UH-sektoren.