Nyheter

Mattelist-utfordring til alle lærere

26.03.2020
Så lenge det er hjemmeskole vil vi hver søndag og onsdag publisere forslag til mattelist-oppgaver som kan egne seg godt i den nye skolehverdagen. Vi vil gjerne se hvordan dere løser oppgavene!

Matematiske muligheter i ny skolehverdag

24.03.2020
Elevene har hjemmeskole og skolehverdagen består av «digitalisert undervisning». Hvordan ivareta prinsipper for god læring i matematikk på best mulig måte?