Nyheter

30 nye aktiviteter på MatteLIST!

19.02.2021
Aktivitetene på Mattelist.no er designet for å gi alle elever utfordringer på sitt nivå, slik at alle kan oppleve mestring. Nå finner du nærmere 500 aktiviteter på nettstedet.

Hopp videre med Kenguru!

15.02.2021
Mange av oppgavene fra Kengurukonkurransen er problemløsningsoppgaver som egner seg til å bruke i den ordinære matematikkundervisningen. Hopp videre med Kenguru er ressurser med forslag til hvordan du som lærer kan bruke kenguruoppgaver til å utforske videre.