Nyheter

Nasjonal nettverkssamling: «Sammen om oppdraget 2019»

28.06.2019
Hovedtema for årets nettverkssamling i "Sammen om oppdraget" er samarbeid mellom skole og PPT, og hvordan Statped og UH-sektoren kan bidra inn i dette samarbeidet. En viktig del av nettverkssamlingen er aktiviteter hvor de ulike fagmiljøene samarbeider om problemstillinger i arbeidet med matematikkvansker.

Fokus på elever som presterer lavt i matematikk

28.06.2019
Vil du få flere elever til å mestre og engasjere seg i matematikk? Matematikksenteret og Statped har utviklet kompetanseutviklingspakker som skal styrke samarbeidet mellom skole og PPT.