Få frem strategiene med gode spørsmål

Blogg
/
27.04.2020
Illustrasjonsbilde av gutt som teller på fingrene
Samtale om viktige matematiske ideer og strategier gir elevene mulighet for å utvikle større forståelse i matematikk. Om du som lærer planlegger for samtaler i hel klasse, i grupper og mellom læringspartnere, kan mye spennende skje! 

Måten du stiller spørsmål på er avgjørende for å få fram elevene sine tanker. Spørsmålene bør være åpne med mulighet for  flere ulike svar. Forslag til spørsmål kan være:

  • Hva har du funnet ut? 
  • Har noen funnet ut noe annet? 
  • Hvordan fant du det ut, hvordan gjorde du det? 
  • Fant noen av dere det på en annen måte? 

Elever bruker forskjellige strategier. Om du får elevene til å forklare hvordan de tenker, vil de forskjellige strategiene komme til syne. Det er et godt utgangspunkt for spennende samtaler. Her kan du se hvordan elever bruker forskjellige strategier for å løse oppgaven 5 + 9: 

Når du jobber med strategier må formulering på spørsmålene tilpasses oppgaven elevene arbeider med.

De to første forslagene til spørsmål kan du bruke for å få fram elevenes tenking og du responderer kun med oppklarende spørsmål for å forsikre deg om at du har forstått hva elevene tenker. De to siste forslagene til spørsmål kan du bruke for å få bedre innblikk i elevenes resonnering. Etter at du har fått fram elevenes strategier kan du utfordre dem på å beskrive likheter og forskjeller mellom strategiene og begrunne sammenhenger de ser.

Les mer i artikkelen "Barns strategier i arbeid med tall"

Tips til hjemmeskole

Velg en av oppgavene under, og la elevene løse den. Be dem spesielt om å forklare og notere hvordan de tenkte. Etter litt tenketid, samler du elevene i mindre digitale grupperom, der de deler sine strategier med hverandre. På den måten kan du bli bedre kjent med elevenes løsningsstrategier og kompetanse!
Eksempler på oppgaver:

5 + 7 = 5 × 7 47 – 28
12 – 5? 56 : 8 12 × 15
4 + ? = 11 25 + 17 120 : 15

Velg en av oppgavene og prøv å forutse hvilke strategier elevene dine har.
La elevene forklare hvordan de tenker. Klarte du å forutse alle elevstrategiene?