Kategori Matematisk samtale

Utforsking med Penn i GeoGebra

Blogg
/
29.08.2023
GeoGebra gir elevene mulighet til å utforske geometriske sammenhenger på måter som ikke er mulig med papir og blyant. Programmet inneholder mange nyttige verktøy, og i denne bloggen kan du lese om ett av de mer ukjente, nemlig Penn. Du vil også lære litt om hvordan Penn kan støtte elevene når de utforsker geometriske sammenhenger i GeoGebra. 

Få frem strategiene med gode spørsmål

Blogg
/
27.04.2020
Samtale om viktige matematiske ideer og strategier gir elevene mulighet for å utvikle større forståelse i matematikk. Om du som lærer planlegger for samtaler i hel klasse, i grupper og mellom læringspartnere, kan mye spennende skje! 

Ta vare på feilsvar!

Blogg
/
24.04.2020
Hjemmeskole er en fin mulighet til øving – noe som gir elevene en dypere forståelse. Dere kan for eksempel se på feilsvar. I filmen "My Favorite No" løser elevene oppgaver, og læreren bruke elevenes feilsvar som utgangspunkt for en matematisk samtale.