Kategori matematisk samtale

Få frem strategiene med gode spørsmål

27.04.2020
Samtale om viktige matematiske ideer og strategier gir elevene mulighet for å utvikle større forståelse i matematikk. Om du som lærer planlegger for samtaler i hel klasse, i grupper og mellom læringspartnere, kan mye spennende skje! 

Ta vare på feilsvar!

24.04.2020
Hjemmeskole er en fin mulighet til øving – noe som gir elevene en dypere forståelse. Dere kan for eksempel se på feilsvar. I filmen "My Favorite No" løser elevene oppgaver, og læreren bruke elevenes feilsvar som utgangspunkt for en matematisk samtale.