Kengurukonkurransen

bl%C3%A5%20kengurubord.jpg

Kengurukonkurransen (Kenguru) er en internasjonal matematikkonkurranse som i Norge arrangeres for elever fra 4. til 10. trinn. Målet er først og fremst å motivere og inspirere elever, men også lærere slik at de blir glade i matematikkfaget. 
Den internasjonale dagen for Kengurukonkurransen er tredje torsdag i mars. Da starter konkurransen.

Slik foregår Kenguru: 

  • Læreren melder på sine elever
  • Elevene gjennomfører konkurransen individuelt. De får fem svaralternativer for hver oppgave, noe som ufarliggjør deltakelsen
  • Læreren registrere elevenes svar for å konkurrere med andre skoler i Norge
  • Elevene som skårer høyest, vinner et brettspill
  • Læreren avgjør selv når konkurransen gjennomføres i klassen, men resultatene må være registrert innen fristen (som regel 3-4 uker etter oppstart)

Påmelding
 

Her finner du tidligere Kenguruoppgaver

Se også våre temabaserte problemløsningsoppgaver som er hentet fra Kengurukonkurransen.

Oppgavesettene, Ecolier (4.-5. trinn), Benjamin (6.-8. trinn) og Cadet (9.-10. trinn), består av 24 flervalgsoppgaver. Fra 2017 er oppgavene også tilgjengelige på nynorsk og engelsk.