Julelenker

Julelenke

Få erfaringer med å bruke sin egen lengde som måleenhet.

Emne

Former, telling, sammenligning og måling av lengde

Hensikt

  • Gi barna erfaringer med å lage en lang julelenke ved å sette sammen ringer til en større helhet
  • Resonnere sammen med barna om hvordan de kan lage en lenke som er like lang som seg selv
  • Gi barna erfaringer med å måle lengden av en lang lenke ved å bruke sin egen lengde som måleenhet

Du trenger

Farget A4 ark, eventuelt glanspapir, lim, saks og tråd

Aktiviteten

La barna klippe farget A4 ark i lange, smale (ca. 2 cm) rektangler fra langsiden. Da blir rektanglene ca. 21 · 2 cm.

Slik lager du julelenker: ta litt lim på enden av den første strimmelen du skal bruke og lim fast den andre enden av strimmelen slik at strimmelen blir en ring. Pass på at strimmelen ikke blir vridd for da blir det et møbiusbånd. Det er det også spennende å utforske, men det kan bli en annen gang :) Tre neste strimmel gjennom den første ringen, ta lim på enden av strimmelen og lim fast den andre enden sånn at det blir en ny ring som henger fast i den første. Tre neste strimmel igjennom den forrige ringen du laget og lim sammen endene til en ny ring. Fortsett sånn til lenka har ønsket lengde. På bildene ser vi barn som lager julelenker.

DSC01984.JPG

DSC02022.JPG

Del 1: Lag en julelenke som er like lang som deg selv

Gi barna utfordring at de skal lage en julelenke som er like lang som seg selv. La barna få god tenketid til hvordan de vil starte og løft frem barnas ulike tankemåter underveis i prosessen. På bildene ser vi to jenter som løser utfordringen ved å sammenligne lenken med sin egen høyde. De gjør dette flere ganger i prosessen med å lage lenken for å være sikker på at den ikke blir for lang.

DSC02017.JPGDSC02015.JPG

Bruk begreper som lang, lengre, flere, færre, neste, aktivt sammen med barna.

Del 2: Lag en felles lang lenke

Sett sammen lenkene som barna har laget til én lang lenke. Legg lenken på gulvet og spør barna om hvordan dere kan finne ut hvor lang den er. Løft frem barnas resonnement og fremgangsmåter. Prøv ut alle ideene fra barna.

Et forslag som kan komme fra barna er å måle hvor mange barn som trengs for å fylle opp lengden til lenka. Dette kan dere finne ut ved at barna legger seg ved siden av lenka og at et barn eller en ansatt teller hvor mange barn som skal til.

På dette bildet ser vi ei lenke som er to barn lang.

DSC02031.JPG

Underveis i prosessen med å lage lenker kan det være at noen barn finner ut at ei lenke med et visst antall ringer kan være lengre enn ei lenke som består av flere ringer. Utforsk sammen med barna hvordan dette kan være mulig. Still gjerne spørsmål som:

  • Hvordan kan vi gjøre en ring større eller mindre?
  • Hvordan henger størrelsen på ringene sammen med lengden til lenka?

Rammeplanmål

Gjennom arbeid med antall, rom og form skal barnehagen bidra til at barna..
erfarer størrelser i sine omgivelser og sammenligner disse
Gjennom arbeid med antall, rom og form skal barnehagen bidra til at barna..
leker og eksperimenterer med tall, mengde og telling og får erfaring med ulike måter å uttrykke dette på
  • Barnehage
Denne ressursen er lisensiert under Navngivelse-IkkeKommersiell CC BY-NC CC BY-NC