Hannes blomsterbed

Blomsterbed

Hensikt

Elevene får erfaringer med brøkbegrepet. Elevene skal løse et problem som omhandler å finne brøkdelen av en hel.

Du trenger

Kritt, tau, eller tape og pinner til å lage et rektangel i litt stort format ute.
Rektanglet kan også tegnes i sand.
Kongler, pinner, steiner, blader eller lignende som kan representere blomstene i blomsterbedet.

Aktiviteten

Lag et stort rektangel som skal forestille omrisset til et blomsterbed. Finn kongler, pinner, steiner, blader eller lignende som skal forestille de enkelte blomstene i bedet. Elevene skal arbeide i par eller små grupper og dele blomsterbedet etter følgende opplysninger:

 • Det skal være tulipaner i halve blomsterbedet.
 • I tre firedeler av resten av bedet skal det være snøklokker.
 • Det skal være pinseliljer i halvparten av det som er igjen.
 • I resten av bedet skal det være påskeliljer.

I hvor stor del av hele blomsterbedet er det påskeliljer?
Hvordan tenkte dere da dere delte inn blomsterbedet i de ulike områdene?
Er det noen som tenkte annerledes?
Hva er likt og hva er forskjellig i de ulike bedene?

Elevene skal forklare og begrunne løsningene sine for de andre gruppene.

Lærerveiledning

Forarbeid:
Elevene bør ha arbeidet med brøkbegrepet før de gjør aktiviteten.
Finn fram nødvendig utstyr og velg et uteareal som passer til aktiviteten.

Gjennomføring av aktiviteten:

Elevene arbeider i par eller små grupper.
Hver gruppe lager et rektangel som representerer blomsterbedet ved hjelp av kritt, tau eller pinner og tape. Rektanglet kan også tegnes i sand.  Elevene skal følge instruksjonene i oppgaven, plassere «blomster» i de ulike delene, og finne ut hvor stor del av hele blomsterbedet som kan brukes til påskeliljer. Elevene skal forklare og begrunne løsningene sine.

Eksempel på løsning:

HannesBlomsterbed1.png

Etterarbeid inne:

Elevene skal arbeide i de samme gruppene som ute. De skal lage en tegning av bedet de lagde, og skrive navn på blomstene i de ulike områdene.
Hvor stor del av bedet er tulipaner, snøklokker, pinseliljer og påskeliljer?
Hvordan kan du skrive det?

HannesBlomsterbed2.pngEksempel på skriftliggjøring:
Tulipaner: `(1)/(2)` bed 

Snøklokker:  `(3)/(4)` av  `(1)/(2)` bed =  `(3)/(8)` av hele bedet

Pinseliljer:  `(1)/(2)` av  `(1)/(8)` bed =  `(1)/(16)` av hele bedet.

Påskelinjer: `(1)/(16)` av hele bedet.

Områdene til tulipaner, snøklokker og pinseliljer blir til sammen: `(3)/(8)` + `(1)/(16)` = `(8)/(16)` + `(6)/(16)` + `(1)/(16)`= `(15)/(16)`
Område til påskeliljene blir `(16)/(16)` -`(15)/(16)` = `(1)/(16)` av hele blomsterbedet.

Utvidelse/endring av oppgaven:

1) Endre spørsmålet: Hvor mange prosent av blomsterbedet er påskeliljer?

Vise og forklare svaret ut fra blomsterbedet de har laget (figuren)

HannesBlomsterbed3.png

Symbolsk:
Påskeliljer: `(16)/(16)` -`(15)/(16)` = `(1)/(16)` og `(1)/(16)` = 0,0625 = 6,25 %
Diskuter sammenhengen mellom brøk og prosent.

2) Endre alle opplysninger i oppgaven til prosenter i stedet for brøkdeler.

Rammeplanmål/Kompetansemål

 • Grunnskole
  • Kompetansemål etter 8. trinn
   • lage og forklare rekneuttrykk med tal, variablar og konstantar knytte til praktiske situasjonar
  • Kompetansemål etter 7. trinn
   • utvikle og bruke formålstenlege strategiar i rekning med brøk, desimaltal og prosent og forklare tenkjemåtane sine
  • Kompetansemål etter 6. trinn
   • formulere og løyse problem frå sin eigen kvardag som har med desimaltal, brøk og prosent å gjere, og forklare eigne tenkjemåtar
  • Kompetansemål etter 5. trinn
   • utforske og forklare samanhengar mellom brøkar, desimaltal og prosent og bruke det i hovudrekning
   • utvikle og bruke ulike strategiar for rekning med positive tal og brøk og forklare tenkjemåtane sine
   • formulere og løyse problem frå eigen kvardag som har med tid å gjere
Denne ressursen er lisensiert under Navngivelse-IkkeKommersiell CC BY-NC CC BY-NC