Hjelp oss med å kvalitetssikre nasjonale prøver i regning 2022

Nyhet
/
21.01.2022
Jente som jobber med matematikkoppgaver på skjerm
Oppgavene til nasjonale prøver 2022 har nå blitt prøvd ut i tre omganger, og omtrent 6000 elever har deltatt i utprøvingen. Nå trenger vi hjelp fra lærere.

I arbeidet med nasjonale prøver 2022 har vi utviklet omtrent 600 oppgaver. Vi har nå plukket ut de beste oppgavene, og laget forslag til nasjonal prøve i regning i 2022. Forslaget består av 35 oppgaver for elever på 5. trinn, og 40 oppgaver for elever på 8. og 9. trinn.

Ett av de siste leddene i prosessen med å kvalitetssikre disse oppgavene, er å få et kritisk blikk fra lærere i grunnskolen. Dette innebærer å vurdere om oppgavene er i tråd med Rammeverk for nasjonale prøver og læreplanverket LK20.

Vi ønsker en gruppe på fire lærere til å validere hver prøve.

Kvalitetssikringen foregår digitalt onsdag 9. februar 2022 fra kl. 08.30–15.30. Vi dekker frikjøp og honorar for 11 timers arbeid (inkluderer 4 timer forarbeid).

Meld din interesse

Påmeldingsfrist er søndag 30. januar. De som blir trukket ut til å bidra i kvalitetssikringen, vil få en e-post fra oss innen 1. februar med mer informasjon.

Matematikksenteret utvikler oppgaver og veiledninger til de nasjonale prøvene i regning, på oppdrag fra Udir. Les mer om vårt arbeid med nasjonale prøver i regning