Hvordan identifisere og jobbe med misoppfatninger i matematikk?

Nyhet
/
15.08.2019
Illustrert bilde av gutt og jente som snakker om matematikk (i snakkebobler)
Matematikksenteret har utviklet prøver som bidrar til å identifisere misoppfatninger, og veiledninger som sier noe om hvordan lærere kan jobbe for å utfordre elevenes begrepsforståelse. Materialet er utviklet på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet.

Hovedhensikten med de læringsstøttende prøvene i matematikk er å få fram hvordan elevene tenker om et emne, og å få innsikt i deres begrepsforståelse.  

Prøvene er laget for underveisvurderingen, og er ikke egnet som karakterstøttende prøver til sluttvurdering av elevens helhetlige kompetanse i matematikk.

Prøvene er i utgangspunktet tiltenkt elevgruppene 5.–10. trinn, men kan gjerne benyttes av eldre elever. Prøven for Tall er felles for 5.–10. trinn, mens prøvene for Tallregning og Brøk og prosenter delt opp i prøver for 5.–7. trinn og 8.–10. trinn.

 

L%C3%A6ringsst%C3%B8ttende%20pr%C3%B8ver%20i%20matematikk.png
Veiledningene innholdet eksempler på misoppfatninger fra elever. 

Om en misoppfatning i matematikk fester seg, kan den bli til hinder for videre læring

Misoppfatninger bygger på en bestemt tenkning som elevene bruker nokså konsekvent, og er noe annet enn tilfeldige feil og misforståelser. Misoppfatninger er ufullstendige tanker knyttet til et begrep og er en del av barns normale utvikling. Barn tolker nye ideer ut fra erfaring de allerede har. Det medfører at de av og til trekker ugyldige slutninger og generaliserer på sviktende grunnlag. Ofte oppstår misoppfatninger som et resultat av overgeneraliseringer. 
Et eksempel på en overgeneralisering er: «Når vi ganger blir svaret større, og når vi deler blir svaret mindre». Dette stemmer med heltall, men ikke alltid med desimaltall og brøk. Når forståelsen av et begrep er ufullstendig kan det hindre den videre faglige utviklingen. Læreren skal legge til rette for at elevene utvikler bedre begrepsforståelse.​​​​​

Læringsstøttende prøver i matematikk (LSMAT) er en komplett læringsressurs som omhandler misoppfatninger elever kan befinne seg i. Materialet er utviklet av Matematikksenteret på bestilling fra Utdanningsdirektoratet. 
Prøvene er tilgjengelige i PAS – prøver. Der finner du også en pdf-versjon av veiledningene til prøvene.