Løser du en av kengurukonkurransens vanskeligste oppgaver?

Nyhet
/
29.05.2019
Illustrasjon fire blå kenguruer med grå skygge bak. Foran kenguruene ser vi et stort, oransje spørsmålstegn.
Én oppgave fra Kengurukonkurransen 2019 viste seg å være en skikkelig nøtt! Løser du den?

Over 20.000 elever deltok i Kengurukonkurransen 2019 - det er ny rekord! 

Etter å ha talt opp alle de registrerte elevresultatene, oppdaget vi at én oppgave skilte seg ut som spesielt utfordrende. Oppgaven finnes i to versjoner, både i Benjamin (6.- 8. trinn) og Cadet (9.- 10. trinn). 

Greier du å løse den? 

Et tog består av 11 vogner. Det er til sammen 350 passasjerer i alle vognene. 

Tre vogner rett etter hverandre har til sammen 99 passasjerer uansett hvor vognene er i togsettet. 

Hvor mange passasjerer er det i den sjette vogna?
 

 

Skjermbilde%202019-06-03%20kl.%2009.03.18.png

 

Om du greide den første, her er en utvidet versjon. Greier du den også?  

Et tog består av 18 vogner. Det er 700 passasjerer om bord på toget. I hvilken som helst rekke av fem vogner etter hverandre er det 199 passasjerer til sammen.
 

Hvor mange passasjerer er det til sammen i de to midterste vognene til toget?

 

Skjermbilde%202019-06-03%20kl.%2009.03.52.png

Kengurukonkurransen er en internasjonal matematikkonkurranse som i Norge arrangeres av Matematikksenteret. Det er læreren som melder på sine elever og som må registrere elevenes svar for å konkurrere med andre skoler i Norge. Omtrent 12000 elever deltar hvert år, og de elevene som skårer høyest, vinner et brettspill. Målet med Kenguru er først og fremst å motivere og inspirere elever, men også lærere slik at de blir glade i matematikkfaget. ​​​​