Møte med KD: Framtidens prøver i matematikk

Nyhet
/
27.11.2020
Skjermdump av kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby i digitalt møte med ansatte ved matematikksenteret
– Sammenheng mellom kompetansearbeid og hvordan prøvene lages, er viktig. Det er bra dere jobber med begge deler, sa kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby da Matematikksenteret og Kunnskapsdepartementet møttes for å diskutere muligheter innenfor fremtidens prøveutvikling i matematikk.

Bakgrunnen for møtet var at Kunnskapsdepartementet ønsket en orientering om Matematikksenterets arbeid med forskningsprosjektet ADAPTvurder, og de ville ha innspill til rapporten «Prøver i fagfornyelsen», som er utarbeidet av Utdanningsdirektoratet for å skape en debatt om framtidens prøvefelt i Norge.
 

NTNUs rektor Anne Borg ønsket velkommen til det digitale møtet, etterfulgt av Kjersti Wæge, leder ved Matematikksenteret, som fortalte om Matematikksenterets virksomhet.

Olav Tokle, leder for forskningsprosjektet ADAPTvurder, orienterte Kunnskapsdepartementet om hvordan adaptive prøver kan bidra til å gi et mer presist bilde av elevenes kompetanse og hvordan de kan øke mulighetene for tilpasset opplæring. Tokle, som også er prosjektleder for Matematikksenterets arbeid med nasjonale prøver, la i tillegg fram senteres innspill til rapporten «Prøver i fagfornyelsen».

– Arbeidet dere gjør her er utrolig spennende. Vi jobber nå med kvalitetssystemet i skolen, og også nasjonale prøver. Utfordringen er utformingen av prøvene og hvordan de brukes om verktøy i skolen, sa kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby.

Det digitale møtet torsdag 26. november vil følges opp med et fysisk møte hos Matematikksenteret i Trondheim, når smittevernreglene tillater det.

adaptKD_02.jpg
Møtet om fremtidens prøveutvikling i matematikk ble avholdt digitalt. Deltagerne var kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby; Anne Borg, rektor ved NTNU; Kjersti Wæge, leder for Matematikksenteret; Hallvard Thorsen, seniorrådigver ved Kunnskapsdepartementet; Borghild Lindhelm-Godal, seniorrådgiver ved Kunnskapsdepartementet; Olav Dalsegg Tolke, leder for ADAPTvurder og prosjektleder for nasjonale prøver, Matematikksenteret; Bård Vinje, medlem av ledergruppen, Matematikksenteret; Morten Svorkmo, prosjektmedarbeider nasjonale prøver, Matematikksenteret; Sissel Oxholm, seniorrådgiver Kunnskapsdepartementet og Beate Horg, kommunikasjonsansvarlig, Matematikksenteret. Foto: Ragnhild I. Skaara Imset. 

Matematikksenteret jobber i samarbeid med Utdanningsetaten i Oslo kommune, Lesesenteret ved Universitetet i Stavanger og Inspera, med utviklings- og forskningsprosjektet ADAPTvurder. Prosjektet undersøker om det er mulig å utvikle et adaptivt vurderingsverktøy for å styrke elevenes tilpassa opplæring i lesing og regning på 3. trinn. Det er gitt midler fra Forskningsrådet til prosjektet, og Matematikksenteret har fått i oppdrag å utvikle prøven i regning.