Nominer en lærer til Holmboeprisen 2023

Nyhet
/
07.11.2022
Holmboe i profil, tegnet bilde
Holmboeprisen gis til en lærer eller en gruppe lærere i grunnskole eller videregående skole som har utmerket seg i sitt arbeid med matematikkfaget. Det er Norsk matematikkråd som deler ut prisen.

Alle kan nominere kandidater til Holmboeprisen. Det er mulig å nominere en enkelt lærer eller en gruppe lærere som sammen har gjort en innsats for matematikkfaget.

Prisen er på kr. 100 000,- , og er finansiert av Abelstyret ved det Norske Videnskaps-Akademi, og skal deles likt mellom prisvinneren og skolen som han eller hun kommer fra.

  • Holmboeprisen deles ut hvert år
  • Alle som vil kan nominere kandidater til Holmboeprisen på holmboeprisen.no/nominasjon
  • Det er mulig å nominere en enkelt lærer eller en gruppe lærere som sammen har gjort en innsats for matematikkfaget.

Les mer på Holmboeprisens hjemmesider

Nominasjonsfrist: 15. desember, 2022

Tor Espen Kristensen vant Holmboeprisen i fjor. Han jobber ved Stord videregående skole, og er ressursperson ved Matematikksenteret. Tor Espen vant prisen fordi han "har utmerket seg som en uvanlig solid fagperson, en inspirerende lærer for egne elever, og en innflytelsesrik og dyktig bidragsyter til utviklingen av matematikkundervisningen, både lokalt og nasjonalt". Les mer om vinneren på Holmboeprisens hjemmesider.