Ressurser til digital undervisning og utematematikk

13.03.2020
Jente som jobber på PC hjemmefra
Matematikksenteret har mange ressurser som elever kan jobbe med hjemmefra, og som kan berike undervisningen. Vi har også samlet en rekke tips og aktiviteter for utematematikk.

På grunn av smitterverntiltak er det flere skoler som igjen har behov for digital undervisning. Da kan det være nyttig å jobbe med oppgaver på nett, som alle har tilgang til. Myndighetene oppfordrer også til mer aktivitet utendørs.  

Vi har derfor laget en guide til gode ressurser og aktiviteter – og korte veiledninger til hvordan de kan brukes.

Alle ressursene fra Matematikksenteret har høy faglig kvalitet. De er prøvd ut på elever og bygger på forskning om god læring og undervisning i matematikk.  

Mattelist

De aller fleste oppgavene på Mattelist.no - både problemer og aktiviteter - er designet slik at elever skal kunne gå inn og arbeide med dem på egenhånd. Elevene kan for eksempel jobbe med utvalgte problemer og aktiviteter hver for seg, og så sende inn bilder av løsninger til læreren. Om de står fast, finnes det starthjelp til hver oppgave.

Vi håper at Mattelist på denne måten kan brukes til felles læring, selv når vi sitter hver for oss! 
 

TetraRex_300ml_ekstralett_0.jpg

Her er noen eksempler på gode oppgaver fra Mattelist.no: 

Det er også mulig å sende inn løsninger til oss på Mattelist. Da legger vi dem ut slik at elever og lærere rundt om i Norge kan bli inspirert og lære av hverandre!

Utematematikk

Med utematematikk kan du skape variasjon i skolehverdagen både når det gjelder læringsarenaer, arbeidsmåter, læremidler og organisering.
Grab_utematematikk_nagativetall_08.jpg

Utematematikk betyr at arbeid med det faglige innholdet flyttes ut i nærmiljøet. På en praktisk og enkel måte kan elevenes erfaringer med «skolematematikken» knyttes sammen med situasjoner fra dagliglivet. Eksempler på dette kan være å utføre ulike målinger, bygging, sportslige aktiviteter eller å oppdage matematiske sammenhenger gjennom spill og lek.

Tips til hvordan du kan jobbe med utematematikk

Aktiviteter for utematematikk

Matematikk.org

Her finner du mange spill som er svært populære og som bidrar til god læring i matematikk:

Spill for elever fra 1.-10. trinn: 

Regnemesteren – hjelp papegøyen med å samle hodeskaller i dette interaktive addisjonsspillet
Gangetesteren – morsom måte å øve gangetabellen på, finnes også som app til mobil og nettbrett
Regneregn – utfordre deg selv på ditt eget nivå i de 4 regneartene addisjon, subtraksjon, multiplikasjon og divisjon
Sudoku – kryssord med tall, super måte å trene på å se mønster og sammenhenger
Kakuro – en solid kryssordutfordring som setter addisjon-kunnskapene på prøve
Hanois tårn – her må du hente frem logiske ferdigheter for å flytte ringer fra en pinne til en annen

Spill for elever 5.-10. trinn:

Brøkreser – brøkreseren gir trening i brøkregning og du får bryne deg på andre typer brøkoppgaver
Toppskårer´n – hjerntrim i addisjon, subtraksjon, multiplikasjon og divisjon 

Spill for elever 11. -13. trinn: 

Matteknekkeren – Her kan du teste viktige og nødvendige kunnskaper, og få tilbakemelding på svarene du velger

På matematikk.org finnes også puslerier med ulike tema

Utforsking og formler, primtall, pi, binærtall - nuller og enere, doble og halvere, funksjoner og den distributive lov. I pusleriene kan elevene lese, svare på oppgaver og se videoer. Om elevene fullfører hele pusleriet, får de et diplom.  

Gå til Matematikk.org

Kenguruoppgaver

Kenguruoppgaver fra tidligere år kan brukes i undervisningen på ulike måter, og er fine å arbeide med hjemmefra.

Elevene kan for eksempel løse oppgavene individuelt og notere ned hvilket av de fem svaralternativene de mener er det riktige. Deretter kan de chatte eller skrive med en klassekamerat for å sammenligne svarene. Om de har valgt forskjellige svaralternativer, må de diskutere og argumentere for sin løsning og bli enige om hvilket alternativ som er riktig. Deretter kan de sende inn sin fasit, eventuelt med et par forklaringer, tilbake til læreren.

Dette er den vanskeligste oppgaven i kengurukonkurransen 2019. Greier dere å løse den? 

Et tog består av 11 vogner. Det er til sammen 350 passasjerer i alle vognene. 

Tre vogner rett etter hverandre har til sammen 99 passasjerer uansett hvor vognene er i togsettet. 

Hvor mange passasjerer er det i den sjette vogna?

Skjermbilde%202019-06-03%20kl.%2009.03.18.png

 Her finner du flere hundre kenguruoppgaver

Læreren kan enten bruke oppgavesettene slik de er, eller klippe ut oppgaver og lage oppgavesett tilpasset egne elever.

 72 "ferske" kengurukoppgaver fra konkurransen i 2020

 

GeoGebra

PDF-bilde_0.png

I samarbeid med Kikora har vi utviklet Lær GeoGebra. Dette er digitale oppgaver hvor elevene blir kjent med grunnleggende verktøy og funksjoner i GeoGebra. Elevene kan arbeide alene eller i par.

Vi anbefaler at elevene starter med Lær GeoGebra: Geometri, og arbeider videre i eget tempo. Slik kan de lære å bruke et program som både de kan ha nytte og glede av i matematikkundervisningen.

Gå til Matematikksenterets GeoGebra-sider