Ta et digitalt kurs i GeoGebra

Nyhet
/
08.09.2022
Hånd som skriver på skjerm (GeoGebra)
Vil du lære mer om hvordan GeoGebra kan brukes til å utforske figurer og se sammenhenger i matematikk? Våre digitale kurs er praktiske, og vi arbeider med utfordringer som du kan ta i bruk i klasserommet.

Kjerneelementene i Kunnskapsløftet 2020 legger vekt på at elevene skal utforske og sammenligne. GeoGebra er godt egnet til å utforske geometriske sammenhenger. Det er lett for elevene å komme i gang, endre på figurer og å rette opp feil. I tillegg blir rette linjer rette og sirkler runde. Dynamiske figurer kan bidra til dypere forståelse av geometriske sammenhenger. 

De digitale kursene er praktiske. I hvert kurs arbeider vi med utfordringer som du kan bruke sammen med elevene dine. Samtidig lærer du om verktøyene i GeoGebra. For at alle skal ha mulighet til å stille spørsmål og komme med innspill, er det maksimalt 25 deltakere per kurs. Det er en fordel med to skjermer, én til eget arbeid i GeoGebra og én til kurspresentasjonen.

Om du velger å ta flere kurs, er det en fordel om du setter av tid mellom kursene til å bruke GeoGebra i og utenfor klasserommet. 

Du vil få best utbytte av kurset hvis du har brukt GeoGebra på forhånd. Lær GeoGebra-kursene Geometri, Mangekanter og Sirkler gir et godt utgangspunkt. 

Alle deltakere får tilsendt et kurshefte før kurset starter. 

Kurs høsten 2022

Kurstema Dato og tidspunkt
Komme i gang med GeoGebra i klasserommet
Hvordan kan GeoGebra bidra til at elevene får lyst til å utforske matematikk?
Torsdag 20. oktober
kl. 14.30 - 16.30
Utforske egenskapene til figurer
Hva er fordelene med å arbeide med dynamisk geometri?
Onsdag 9. november
kl. 14.30 - 16.30
Utforske kongruensavbildninger
Hvordan kan varierte eksempler bidra til at elevene utvikler en robust forståelse for rotasjon, speiling og parallellforskyvning?
Torsdag 24. november
kl. 14.30 - 16.30
   

 Planlagte kurs våren 2023

Utforske sammenhenger i mangekanter
Hvordan kan elevene lage visuelle bevis med GeoGebra?
Vår 2023
Utforske tallrekker og funksjoner 
Hvordan kan GeoGebra støtte elevene når de utforsker sammenhenger mellom tall?
Vår 2023

Kursene bygger delvis på hverandre. Vi anbefaler å bli med på alle, men det er også mulig å delta på enkeltkurs.

Pris per kurs er kr. 300,- 
 

Meld deg på kurs

Påmeldingsfrist: Innen kl. 12.00 to dager før det aktuelle kurset. Påmeldingen er bindende.
Vi gjør oppmerksom på at kurs kan bli avlyst eller utsatt dersom det er få påmeldte. I så fall vil påmeldte deltagere få beskjed.