Ta et digitalt kurs i GeoGebra

Nyhet
/
07.12.2022
Hånd som skriver på skjerm (GeoGebra)
Vil du lære mer om hvordan GeoGebra kan brukes til å utforske figurer og se sammenhenger i matematikk? Våre digitale kurs er praktiske, og vi arbeider med utfordringer som du kan ta i bruk i klasserommet.

Kjerneelementene i Kunnskapsløftet 2020 legger vekt på at elevene skal utforske og sammenligne. GeoGebra er godt egnet til å utforske geometriske sammenhenger. Det er lett for elevene å komme i gang, endre på figurer og å rette opp feil. I tillegg blir rette linjer rette og sirkler runde. Dynamiske figurer kan bidra til dypere forståelse av geometriske sammenhenger. 

De digitale kursene er praktiske. I hvert kurs arbeider vi med utfordringer som du kan bruke sammen med elevene dine. Samtidig lærer du om verktøyene i GeoGebra. Det er en fordel med to skjermer, én til eget arbeid i GeoGebra og én til kurspresentasjonen.

Om du velger å ta flere kurs, er det en fordel om du setter av tid mellom kursene til å bruke GeoGebra i og utenfor klasserommet. 

Du vil få best utbytte av kurset hvis du har brukt GeoGebra på forhånd. Lær GeoGebra-kursene Geometri, Mangekanter og Sirkler gir et godt utgangspunkt. 

Alle deltakere får tilsendt et kurshefte og en kurslenke (Zoom) før kurset starter. 

 Kurs 2023

Utforske sammenhenger i mangekanter
Hvordan kan elevene lage visuelle bevis med GeoGebra?
12. januar 2023
kl. 14.30 - 16.30
Utforske tallrekker og funksjoner 
Hvordan kan GeoGebra støtte elevene når de utforsker sammenhenger mellom tall?
16. februar 2023
kl. 14.30 - 16.30

Kursene bygger delvis på hverandre. Vi anbefaler å bli med på alle, men det er også mulig å delta på enkeltkurs.

Pris per kurs er kr. 300,- 

Vi gjør oppmerksom på at kurs kan bli avlyst eller utsatt dersom det er få påmeldte. I så fall vil påmeldte deltagere få beskjed.

 

Meld deg på kurs
 

Påmeldingsfrist: Innen kl. 12.00, to dager før det aktuelle kurset. Påmeldingen er bindende.

Gjennomførte kurs høsten 2022

Kurstema Dato og tidspunkt
Komme i gang med GeoGebra i klasserommet
Hvordan kan GeoGebra bidra til at elevene får lyst til å utforske matematikk?        AVSLUTTET
Torsdag 20. oktober
kl. 14.30 - 16.30
Utforske egenskapene til figurer
Hva er fordelene med å arbeide med dynamisk geometri?      AVSLUTTET
Onsdag 9. november
kl. 14.30 - 16.30
Utforske kongruensavbildninger
Hvordan kan varierte eksempler bidra til at elevene utvikler en robust forståelse for rotasjon, speiling og parallellforskyvning?     AVSLUTTET
Torsdag 24. november
kl. 14.30 - 16.30