Ta etterutdanning i matematikkdidaktikk: Kjerneelementene i praksis

11.06.2019
Illustrasjonsbilde MAM
Ønsker dere en virkelig endring i matematikkundervisningen i tråd med fagfornyelsen? Matematikksenterets etterutdanning er basert på kjerneelementene i matematikk, og er spesialdesignet for å fremme lærernes læring. 

Matematikksenterets etterutdanning «Mestre ambisiøs matematikkundervisning» (MAM), handler om å virkelig skape endring i klasserommet. Du lærer du ikke bare om hva god matematikkundervisning er, men også om HVORDAN du skal undervise på best mulig måte. Etterutdanningen er prøvd ut og videreutviklet over flere år, og designet for å fremme lærernes læring. 

MAM legger vekt på kommunikasjon. Hvordan kan vi gjennom undring og utforsking lede samtaler mot viktige matematiske ideer og tenkemåter? Den matematiske samtalen skal fremme elevenes læring og forståelse, og den skal ha tydelige faglig mål. MAM-modellen med tilhørende ressurser gir deltakerne mulighet til å reflektere over hvordan kjerneelementene i matematikkfaget kan omsettes til praksis.

I MAM løfter vi fram alle de sentrale komponentene i fagfornyelsen og lærerne lærer å legge til rette for motivasjon, dybdelæring og kjerneelementene i matematikk. God matematikkundervisning kan utformes på flere måter, men det er noen grunnleggende prinsipper og praksiser som må ivaretas for at elevene skal kunne utvikle en god matematisk forståelse.

Hvordan foregår MAM i praksis? 

All forskning viser at det tar tid å utvikle kompetanse som skaper endring. MAM er et robust kompetanseutviklingstilbud som er utviklet gjennom forskning, og modellen har vist seg å ha stor effekt. Deltagerne i MAM planlegger sammen, øver og prøver ut undervisningsaktiviteter som er spesialdesignet for å fremme læreres læring, mens Matematikksenterets fagpersoner leder alle samlingene og jobber tett på deltagerne både under veiledning, og i praksis. Etterutdanningen består i utgangspunktet av 14 samlinger som fordeler seg på to år. Antall samlinger og varighet kan i tilpasses kommunens behov. 

Er du interessert i å høre mer om mulighetene for å gjennomføre MAM ved din skole?  

Kontakt:  
Svein H. Torkildsen
E-post: 
Svein.Torkildsen@matematikksenteret.no
Telefon: 73 55 11 25
Mobil: 918 97 316