Velkommen til FYR-konferansen 2018

25.09.2018
Fyr logo
FYR-konferansen retter fokus mot yrkesretting og relevans, og arrangeres av de nasjonale sentrene i samarbeid med Utdanningsdirektoratet.

FYR-konferansen 2018 inneholder fellesøkter og fagspesifikke økter om yrkesretting i fellesfagene og informasjon om arbeidet med fagfornyelsen. Det vil også rettes fokus mot kampanjen "Yrkesfagenes år 2018". 

Målgruppe: Faglærere i norsk, engelsk, naturfag og matematikk på yrkesfag, programfaglærere på yrkesfag og mellomledere med spesielt ansvar for yrkesretting og relevans.

Lærere som ikke tidligere har deltatt på FYR-skolering oppfordres til å delta. 

Tidspunkt: Mandag 3. desember, tidsramme 09.30-16.00, påmeldingsfrist er 1. november. 

KursstedClarion Hotel & Congress Oslo Airport, Gardermoen
 

Konferansen er et samarbeid mellom Lesesenteret, Skrivesenteret, Matematikksenteret, Naturfagsenteret, Fremmedspråksenteret og Utdanningsdirektoratet.