Vil du bidra på Novemberkonferansen 2018?

15.03.2018
Logo Her kan det læres
Med Novemberkonferansen, 27.-28. nov. 2018, setter vi fokus på hva som utgjør et godt læringsmiljø i matematikkfaget. Har du kunnskap eller erfaringer som du ønsker å dele med andre under ett av verkstedene på konferansen? Send oss ditt forslag!

Vi søker verkstedsbidrag som fokuserer på ett eller flere av følgende punkter:

 • Hva kjennetegner et godt læringsmiljø?

  • Trygghet, tørre å gjøre feil, kommunikasjon, lærerelev relasjoner 
 • Hvor er læringsmiljøet?
  • Ute, inne, på skolen, hjemme, på bibliotek, kafe eller verksted..
  • Hvilke muligheter gir det fysiske miljøet for læring av matematikk?
 • Hvorfor er læringsmiljøet så viktig?
  • På hvilke måter kan det hemme eller fremme læring?
 • Hvordan skape et godt læringsmiljø?
  • I klasserommet
  • På skolen (blant lærere og skoleledelse)

Verkstedene skal knyttes opp mot konkrete læringskontekster og matematiske temaer.

Vi ber om bidrag til verksted på 80 minutter der tiden benyttes til en kombinasjon av presentasjon (maks 20 minutter), aktivitet og diskusjon. Vi legger vekt på at verkstedene må være aktivitets- og/eller diskusjonsbaserte. Rene foredrag vil ikke bli godkjent.

I første omgang ønsker vi følgende:

 • Forslag til tittel
 • Kort presentasjon av verkstedsholder med bilde
 • En kort beskrivelse av verkstedet (ca. 200-300 ord)
 • Målgruppe (småtrinn, mellomtrinn, ungdomstrinn, videregående, alle)
 • Maks antall deltakere

Vi dekker konferanseavgift, reise og opphold for de som får sitt bidrag antatt.

Alle som får godkjent verksted kan bli spurt om å holde det to ganger i løpet av konferansen. Dette for at så mange som mulig skal få mulighet til å delta på det de ønsker.

Send inn ditt forslag til konferanse@matematikksenteret.no  innen 8. mai 2018.

Vi gir tilbakemelding innen 10. mai.

Bekreftede foredragsholdere på Novemberkonferansen 2018