Vil du bidra på Novemberkonferansen 2022?

Nyhet
/
25.02.2022
Novemberkonferansen 2022
Novemberkonferansen er den største årlige konferansen for matematikklærere i Norge. Tema i 2022 er "Inkludering og vurdering i LK20". Har du kunnskap, erfaring, praksiseksempler eller forskning knyttet til temaet, som du vil formidle til andre? Send oss ditt bidrag.

Novemberkonferansen samler over 500 lærere fra hele landet til engasjerende og inspirerende dager med faglig påfyll.  Temaet for årets Novemberkonferanse er "Inkludering og vurdering i LK20". Les mer om temaet på konferansesidene

Novemberkonferansen arrangeres den 22. og 23. november på Scandic Lerkendal i Trondheim. 

Vi ber om bidrag til verksted på 80 minutter der tiden hovedsakelig benyttes til en aktivitet, eller en kombinasjon av presentasjon (maks 15-20 minutter), aktivitet og diskusjon. Vi legger vekt på at verkstedene må være aktivitets- og/eller diskusjonsbaserte. Rene foredrag vil ikke bli tatt med. 

Verkstedene skal knyttes opp mot konkrete læringskontekster og matematiske temaer. 

I første omgang ønsker vi følgende:  

  • Forslag til tittel verkstedet 
  • Kort presentasjon av verkstedsholder med bilde 
  • En kort beskrivelse av verkstedet (ca. 200-300 ord) 
  • Presisering av målgruppe (småtrinn, mellomtrinn, ungdomstrinn, videregående, alle) 
  • Maks antall deltakere 

Alle som skal holde verksted kan bli spurt om å holde det to ganger i løpet av konferansen. Dette for at så mange som mulig skal få mulighet til å delta på det de ønsker. 

Vi betaler ikke honorar, men dekker konferanseavgift, reise og opphold for de som får sitt bidrag antatt. 

Send inn ditt forslag til konferanse@matematikksenteret.no innen 1.mai 2022. 
Vi gir tilbakemelding innen 9. mai. 

Se film fra Novemberkonferansen 2019: