Vil du bidra på Novemberkonferansen 2023?

Nyhet
/
20.02.2023
Logo til Novemberkonferansen 2023. Viser et illustrert tre hvor et "løv" faller av. Tittel er: Novemberkonferansen 2023 - Utforsking og elevaktiv undervisning for alle
Novemberkonferansen er den største årlige konferansen for matematikklærere i Norge. Temaet i 2023 er "Utforsking og elevaktiv undervisning for alle". Har du kunnskap, erfaring, praksiseksempler eller forskning knyttet til temaet, som du vil formidle til andre? Send oss ditt bidrag.

Novemberkonferansen samler over 500 lærere fra hele landet til engasjerende og inspirerende dager med faglig påfyll. I 2023 arrangeres konferansen 21. og 22. november i Trondheim. Med årets tema ønsker vi å inspirere til hvordan lærere kan legge til rette for utforsking og elevaktivitet i undervisningen. 

Utforsking ble løftet fram som et av kjerneelementene i matematikk i LK20. Beskrivelsen av kjernelementet legger blant annet vekt på at elevene skal være aktive. Dette gjelder alle elevene i klasserommet. Nå har skolene jobbet etter LK20 en tid og mange lærere og skoler har realisert dette kjerneelementet på ulike måter.

Har du lyst til å bidra? Aktuelle tema kan være:

  • Praksiseksempler med utforskende oppgaver
  • Praksiseksempler med oppgaver som engasjerer og øker elevaktiviteten
  • Forskning knyttet til konferansens tema
  • Eksempler på hvordan elevenes strategier kan brukes i undervisningen

Vi ber om bidrag til verksted på 80 minutter der tiden hovedsakelig benyttes til en aktivitet, eller en kombinasjon av presentasjon (maks 15-20 minutter), aktivitet og diskusjon. Vi legger vekt på at verkstedene må være aktivitets- og/eller diskusjonsbaserte. Rene foredrag vil ikke bli prioritert. 

Verkstedene skal knyttes opp mot konkrete læringskontekster og matematiske temaer. 

I første omgang ønsker vi:

  • Forslag til tittel på verkstedet 
  • Kort presentasjon av verkstedsholder med bilde 
  • En kort beskrivelse av verkstedet (ca. 200-300 ord) 
  • Presisering av målgruppe (småtrinn, mellomtrinn, ungdomstrinn, videregående, alle) 
  • Maks antall deltakere 

Alle som skal holde verksted må være forberedt på å gjennomføre verkstedet to ganger i løpet av konferansen. Dette for at så mange som mulig skal få mulighet til å delta på det de ønsker. 

Vi betaler ikke honorar, men dekker konferanseavgift, reise og opphold for de som får sitt bidrag antatt. 

Send inn ditt forslag til konferanse@matematikksenteret.no innen 24. april 2023. 
Vi gir tilbakemelding innen 5. mai. 

Se film fra Novemberkonferansen 2022: 

Novemberkonferansen 2023 

Arrangeres den 21. og 22. november på Scandic Lerkendal i Trondheim.
Les mer om temaet på konferansesidene