Vil du bidra til å utvikle adaptive prøver i regning?

01.01.2020
Illustrasjon av jente som løser oppgave på skjerm
Underviser du på 3. trinn? Da kan du hjelpe oss med å utvikle digitale vurderingsvektøy for bedre læring.

Påmeldingen er over. Takk for den store interessen!

Kan prøver tilpasses elevens nivå, slik at resultatene gir et mer presist bilde av ferdighetene til eleven, og bedrer mulighetene for tilpasset opplæring og videre utvikling? Gjennom forskningsprosjektet ADAPTvurder - Adaptive vurderingsverkøy for bedre læring, skal vi se nærmere på det. 

I februar 2020 skal vi ha en ny utprøving av oppgaver til dette forskningsprosjektet. Utprøvingen skal foregå på 3. trinn, og elevene blir tildelt et oppgavesett på til sammen 25 oppgaver som skal gjennomføres i løpet av 40 min. 

Selve utprøvingen vil være delvis adaptiv. I det legger vi at elever som presterer høyt og lavt i første halvdel av oppgavesettet, vil få et oppgavesett som skal være bedre tilpasset ferdighetsnivået sitt i den siste halvdelen. Elevene vil ikke legge merke til at oppgavesettet skifter vanskegrad. 

Utprøvingen er viktig for oss, slik at vi kan utvikle en fullgod adaptiv prøve i framtiden. Etter utprøvingen vil skolene få en kort rapport fra Matematikksenteret. 

Dersom du underviser på 3. trinn, og ønsker å delta i utprøvingen, registrer din interesse her:

Registreringen er nå stengt, takk for interessen!

De som registrerer sin interesse vil motta mer informasjon om utprøvingen når utprøvingen nærmer seg.