Vil du delta i referansegruppe for ADAPTvurder?

31.08.2020
Klasserom med barn som sitter på datamaskiner
Underviser du i matematikk på 3. trinn i Trondheimsregionen, og har meninger om hvordan et vurderingsverktøy for underveisvurdering skal være? Da vil vi gjerne ha din hjelp!

I forskningsprosjektet ADAPTvurder utvikler Matematikksenteret adaptive prøver i regning for 3. trinn. Vurderingsverktøyet skal være ferdige i løpet 2022, og vi utvikler nå støttemateriell til lærere, som er tenkt brukt i forkant eller etterkant av prøvegjennomføring.
I dette arbeidet trenger vi lærere til en referansegruppe som skal bidra med ønsker og behov for støttemateriellet, og i neste omgang være med på kvalitetssikring.

Dersom du ønsker å delta i referansegruppa innebærer det deltagelse på to halvdagssamlinger ved Matematikksenteret i Trondheim, samt at du gjennomfører en utprøving av oppgaver på egne elever. I tillegg kan det være aktuelt at deltagerne i referansegruppa bruker noe tid på gjennomlesing av korte fagtekster. 

Matematikksenteret dekker skolens vikarutgifter for de to samlingene ved senteret. Vi lønner også arbeid som blir brukt til lesing og kvalitetssikring av tekster, som går ut over de to samlingene.

Hva Dato Omfang
Samling Matematikksenteret 9. september kl. 12.00 - 16.00
Gjennomføre en utprøving på egen skole 19. oktober- 30. oktober* ca. 40 min.
Samling Matematikksenteret 18. november* kl. 12.00 - 16.00

*Dato kan bli endret

Har du lyst til å delta i referansegruppa, ta kontakt med prosjektleder Olav Dalsegg Tokle  innen torsdag 3. september.