Å utforske rom

 / 
Rom inneber vårt behov for å kjenne til, beskrive og forstå samanhengar i omgjevnadane våre. I alle kulturar og til alle tider har menneske hatt behov for å utforske sine omgjevnadar, for eksempel for å finne mat, for å finne vegen over større avstandar eller for å konstruere ulike verktøy.

Denne teksten beskriv nokre aspekt ved romforståing. Det å kunne tenke romleg er viktig fordi det er ein heilt essensiell del av det å tenke matematisk.

Artikkelen er også publisert på Realfagsløyper som en del av modulen "Å utforske rom".