Det må henge sammen!

 / 
Matematikk kan brukes i en praktisk sammenheng, dvs. det er fagets anvendelsesmuligheter og bruksområder som skal synliggjøres. Når matematikk brukes som et redskapsfag, bør kvaliteten på det som skal lages, både når det gjelder form og funksjon, øke og bli til noe bedre enn om matematikken hadde vært fraværende. Det skal vises på produktet at det er gjennomtenkt, og at det ikke er tilfeldig at resultatet har blitt slik det har blitt.

Matematikk kan brukes for å støtte opp om denne prosessen. Samtidig er det viktig at elevene erfarer og opp lever at matematikk er både nyttig og nødvendig for å få et godt resultat.

Artikkelen er utgitt i Tangenten Nr 1 - 2012.