Problemområder knyttet til brøk

 / 
En av vanskelighetene med brøk er at begrepet kan ha mange betydninger, og elevene møter alle disse ulike betydningene i dagliglivet. Elevene kjenner til uttrykk som ”halvparten", ”en tredel” og ”et kvarter” før de begynner på skolen, men det er ikke sikkert de har noen forståelse for innholdet i uttrykkene.

Denne artikkelen belyser fire ulike problemområder elevenes vanskeligheter med brøk kan knyttes til. Disse problemområdene er generalisering av heltallstenking, ulike aspekter ved brøk, ulike representasjoner (brøknotasjon, desimaltall og prosent) og fokus på regler og algoritmer framfor begrepsforståelse.

Artikkelen er også publisert på Realfagsløyper som en del av modulen "Misoppfatninger knyttet til brøk".