Ressurshefte til modulen Kart og romforståelse

 / 
Barn som utforsker rommet, gjenkjenner og beskriver det og gjør det til sitt, utvikler geometrisk innsikt og sin romforståelse. Romforståelse er en kompleks kompetanse som består av mange delferdigheter. Romforståelse handler om å oppfatte rommets ulike egenskaper, om å være i stand til å orientere seg i rommet og om å mentalt forestille seg endringer i det.

Barn begynner utviklingen av romforståelse med å utforske rom med kroppen sin. Romforståelse handler også om å bruke mentale kart til å finne frem, både veien fra stua til badet og ute i terrenget. Ved å utforske omgivelsene over tid utvikler barna grunnlag for å senere forstå og bruke kart. I dette ressursheftet kan du lese mer om hvordan man kan støtte barns utvikling av plassering og orientering.

 

Artikkelen er også publisert på Realfagsløyper som en del av modulen "Kart og romforståing".